DRITTUNGE! Du blir aldri noe..


Jenta (14) ville ikke være med på skolens svømmetime - da prøvde gymlæreren å tvinge henne. I flere minutter sleper han henne rundt bassengkanten. Nå er han tiltalt for legemsbeskadigelse mot barn. - vg.no

Føler det er naturlig å begynne med denne videoen for å gi deg en følelse om hvor grusomt det kan være.. Får vondt i hjertet av å se denne filmen..

Fra du begynner på skolen som en glad, liten og lykkelig 6-åring til du går ut skolen som en voksen og myndig skapning, er det én person som opp igjennom alle disse årene har mer betydning for deg enn du tror, eller kanskje tør å tenke på, nemlig læreren din.

Nå er det tid for å ta opp et tema som har surret rundt i hodet mitt i lengre tid. Sannheten er vel at det alltid har vært et interessant tema, men etter jeg ble lærer selv så har det blitt enda mer aktuelt. Som lærer har du en skremmende stor påvirkningskraft i et annet menneskes liv. Og mitt spørsmålet til deg er: Sender læreren din deg til himmelen eller til helvete?

Det høres kanskje brutalt ut, men så brutalt kan det altså være. Det snakkes mye om antimobbing i skolen og det jobbes for å få en skole der elevene skal trives og lære, uten å bli mobbet av andre. Men hva når læreren er den som mobber?

Desverre er det nok svært få som tør å si ifra om de blir mobbet av en lærer. Ofte så tar elevene på seg skylden selv, og tenker at det er de det er noe galt med. "Jeg misforstår sikkert", eller "læreren har sikkert rett". Ofte er det de samme elevene som blir mobbet av medelever som av lærere, og det kan gi eleven en følelse av at de har fortjent mobbingen. Se for deg at du er i en periode i livet ditt der du trenger læreren din mer enn noensinne, kanskje du bærer på en hemmelighet eller ikke har det så bra hjemme - så snur læreren ryggen til deg eller kanskje slenger en spydig kommentar. Prøver å være morsom. Hva gjør du da? Hva får dette deg til å føle? Dette er situasjoner som kan være avgjørende for deg resten av livet ditt. Det er i slike situasjoner læreren står med den enorme makten de faktisk har, makten og muligheten til å forandre liv. Her kan læreren velge å sende deg til himmelen eller til helvete! Og du som lærer, hva velger du?

Det er på mange måter helt forferdelig å tenke på at hvordan læreren behandler en elev kan påvirke eleven resten av deres liv. Samtidig er det utrolig fascinerende å tenke på at en lærer på den andre siden faktisk kan redde liv. Er du der for eleven når han/hun trenger deg som mest, kan du være den personen som faktisk får eleven til å vippe i den riktige retningen. Den muligheten mener jeg at lærere må ta på alvor. Det er få mennesker som har en så stor mulighet til å påvirke et annet menneskets liv, og den muligheten er det viktig at læreren ikke misbruker.

De "beste i klassen fikk sitte med læreren på benken og se på at resten av klassen tok push-ups. Jeg husker utrolig godt den ene timen vi fikk beskjed om å stille oss i ring og telle høyt antall sit-ups den største (les: overvektige) gutten i klassen vår klarte å ta.. Og det var ganske få..

 

Dette sitatet er hentet fra en blogg jeg nylig leste, der personen forteller sin historie fra årene på ungdomskolen. Dette sitatet ga meg tårer i øynene. Å se for seg denne situasjonen gjør vondt. Å se for seg hvordan denne eleven som lå i midten av ringen følte seg gjør vondt. Historien personen forteller er helt grusom og uvirkelig. Du kan lese hele innlegget HER.

Jeg har hørt flere historier som har gjort meg ganske sjokkert. En jeg kjenner veldig godt fikk høre av sin lærer på ungdomskolen at uansett hvor mye han kom til å jobbe, så kom han aldri til å få bedre karakter enn G (dette tilsvarer ca 3 i dag). Og det fikk han ikke heller.Tenk å si noe sånt? Tenk å ta fra eleven all tro den har på seg selv, all motivasjon, som om læreren ikke ønsket eleven noe godt for fremtiden.. 
Denne personen har enda ikke fullført en utdannelse.. 

 Drittunge! Du kommer aldri til å bli noe..
 

Dette sitatet som også er overskriften i innlegget er ikke hentet fra en spesiell historie, men er et fiktivt sitat jeg fant på fordi det forteller noe om hvordan en lærer kan oppføre seg. Snakke respektløst til et barn, ta fra eleven alt den har av mestringstro ved å fortelle at han aldri kommer til å bli noe..

Det er så tydelig at læreren har et så stort ansvar. Det er skremmende at tall viser at ca hver 10. elev blir mobbet av læreren. Det er trist at det vurderes å gi mindre penger til antimobbing saker ved skolen fordi de føler at det ikke har NOK effekt. Det er så opplagt at det nesten er pinlig å påpeke, men alle mennesker er like mye verdt! Jeg mener at så lenge disse antimobbing aksjonene kan gjøre at EN elev mindre enn tidligere blir mobbet, så er det verdt det.. 

Det står i opplæringslova § 9a-1 at elevene har rett til et godt fysisk og psykosisialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette er et krav, og opplever du eller kjenner noen som opplever mobbing fra en lærer så må man si ifra.

Og til læreren.. Vær så snill å ta jobben din på alvor. Vær så snill å forstå at du kan gjøre en forskjell i et menneskets liv..


Bildet er hentet fra nrk.no

Tenk deg om..


Bildet er hentet fra folkebladet.no

#mobbing #skole #utdanning #lærer #læreresommobber #elever #offer #drittunge #tenkdegom #helse #trist #reddeliv #tanker

Hvordan har skolegangen vært for deg?

Har læreren sendt deg til himmelen eller til helvete?

 

/lik eller del om du synes dette er et viktig tema

Takk! -Kristine-

KLASSELEDELSE: Trygghet, forutsigbarhet og faste rammer.

Klasseledelse er ekstremt viktig for å få skolehverdagen til å bli best mulig, både for læreren og elevene. Den siste tiden har jeg satt meg litt ekstra inn i dette temaet da jeg merket at jeg ønsket å lære mer om det. Å merke at man vil lære noe om noe er et veldig godt utgangspunkt. Neste steg for meg ble å skaffe meg mer kunnskap om temaet og derfor gikk jeg til innkjøp av noen bøker med klasseledelse som tema. Bøkene er enkle å forstå, noe jeg vektla da jeg bestilte bøkene, for det er ingen vits å lese side opp og side ned med noe man ikke forstår. Det enkle er ofte det beste :) 

Kombinasjonen av mer kunnskap og egne tanker fikk meg til å få lyst til å få dette ned på papiret (Les: macen). Jeg ville trekke fram ting jeg leste som jeg synes var viktig sammen med egne tanker. Jeg har aldri blogget om utdanning eller skole tidligere, men synes at det er et fint sted å få skrevet ned ting. Ting som ligger på internett kan ikke brennes opp eller rotes bort i en skuff, så valget var enkelt. I tillegg håper jeg at ting jeg skriver her kan være til nytte for andre. Jeg håper også på å få tilbakemeldinger på ting jeg deler, kanskje vi kan til og med få til en diskusjon rundt noen temaer.

Vel, tilbake til det dette innlegget egentlig skulle handle om, nemlig klasseledelse.


Bildet er hentet fra bufetat.no

Jeg er kun 31 år og kan selv huske tilbake på min skolehverdag som ganske annerledes enn den er i dag. Dette er selvsagt på godt og vondt. Mange ting har blitt bedre, men dagens samfunn tillater barn/elever i mye større grad å medvirke enn tidligere. Barn har lært seg at de har mye mer de skulle ha sagt enn tidligere, noe som igjen fører til at de vil være med å bestemme mer i hjemmet og på skolen, og i noen tilfeller kan dette føre til mangel på respekt for læreren og usikkerhet for eleven selv, fordi de ikke vet når de kan få bestemme og når de ikke kan bestemme. God klasseledelse kan hjelpe både læreren og eleven til å få en god skolehverdag, der læringsutbytte er stort. Adferdsproblematikken er økende i norsk skole og mange lærere har ikke den nødvendige adferdskompetansen. Jeg mener lærerutdanningen bør ta noe av skylden for dette. Kanskje det har blitt forandring siden jeg gikk der, men jeg synes vi burde lært mye mer om hvordan løse problemer knyttet til adferd i skolen. Teoretiske kunnskaper om adferdsavvik er viktig, men det er enda mer viktig med praktiske erfaringer og konkrete metoder for god klasseledelse og konflikthåndtering tror jeg. Vi må vite hvordan vi skal håndtere forskjellige situasjoner i skolen.

I dette innlegget skal jeg ta for meg TRYGGHET, FORUTSIGBARHET OG FASTE RAMMER som viktige temaer i klasseledelse. Disse tre nøkkelordene henger mye sammen da forutsigbarhet og faste rammer er så absolutt med på å skape trygghet for eleven. Det er det det handler om. Trygghet er også en av de viktigste faktorene for å lære noe mener jeg.

 

Hvordan bygge en god relasjon til elevene? 

Det er viktig at elevene blir sett og føler at du bryr deg om dem som individer og ikke bare om det faglige. Om du skal oppnå gode relasjoner til elevene kan det være nyttig å:

 

 • Håndhilse på elevene og se de i øynene hver dag når de kommer på skolen. På den måten vet du allerede fra første stund at du har sett de og de vil få en følelse av at de er viktige i skolehverdagen. 
 • Bry deg om elevenes interesser. Ved at du stiller elevene spørsmål eller viser at du bryr deg om hva de driver med også på fritiden får elevene en følelse av at du faktisk er interessert i å vite noe om deres liv og ikke bare om hvordan de presterer på skolen. Dette er et svært godt utgangspunkt i videre jobbing med eleven. Du viser at du bryr deg - eleven føler at du vil dem vel. 
 • Ta deg tid til å skape gode relasjoner og et godt klassemiljø. Finn på ting sammen med klassen som er med på å skape relasjonsbygging. Aktivitetsdager, utflukter, hyggelige sosiale sammenkomster er med på å skape dette. Dere vil få noe hyggelig dere kan snakke sammen om senere og dere skaper noe SAMMEN. 
 • Skap gode relasjoner også til foreldrene. Foreldrene er de viktigste personene i elevenes liv og svært viktige samarbeidspartnere for deg som lærer. Klarer du å skape gode relasjoner til foreldrene, vil relasjonsbyggingen til elevene også bli lettere. Foreldrenes holdninger til deg som lærer og til skolen er veldig avgjørende for elevens egne holdninger. Et godt samarbeid med foreldrene vil sannsynlig øke sjansen til et godt samarbeid med eleven. Snakk med foreldrene, fortell om ting som skjer på skolen. Både positive og negative ting. Har du en elev med atferdsproblemer ta eleven "på fersken" i å gjøre noe bra og fortell gjerne foreldrene om det. Dette er med på å fremme ønskelig atferd og eleven vil forstå at det lønner seg å oppføre bra! Foreldresamarbeid er viktigere enn vi kanskje tror..
 • Vær en positiv, varm og god person for elevene. Vis elevene at du har klare forventinger til hvordan de skal oppføre seg i klasserommet, og vær konsekvent på dette, men husk å alltid ha en positiv holdning til eleven, vær forståelsesfull og vis omsorg. La eleven følse seg trygg på deg, og vær sikker på at de føler at du er en person de kan komme til også når de ikke har det så bra. 

 

Hvordan skape forutsigbarhet for elevene?

 

 • En god struktig og forutsigbarhet for elevene kan gi elevene større læringsutbytte og hjelpe med å skape et godt læringsmiljø i klasserommet. Noen tips på veien:
 • Skriv opp/gå igjennom dagen for elevene hver dag. Starter du dagen med å skrive opp hva elevene skal igjennom den dagen og går igjennom dette med elevene, er du med på å skape forutsigbarhet. Elevene føler seg trygge på hva de skal gjøre, og de har mulighet til å komme med eventuelle spørsmål slik at de etterpå kan konsentrere seg om læring. Å gi elevene ukeplan der det står hva vi skal gjøre gjennom uke er også med på å skape forutsigbarhet.
 • Start timen med å fortelle elevene hva målet for økta er. Det blir her veldig tydelig hva de skal kunne før de går ut døra etter timen og elevene har noe de kan jobbe ut ifra når de setter i gang med arbeidet. 
 • Oppsummer timen ved at elevene får tenke igjennom hva de har lært. 
 • Følg en fast struktur på dagen og på øktene. Dette vil ikke si at du ikke skal ha variert undervisning, variert og spennende undervisning er kjempebra. Men forutsigbarhet kan være med til å skape ro i klassen, der elevene hele tiden vet hva de skal gjøre og hva som forventes av dem. De føler seg trygge og du slipper å bruke masse tid på å forklare eller oppklare ting for elever som fort blir usikre. Du er en trygg og forutsigbar lærer.

 

Faste rammer og felles regler

 • Felles regler. For at man skal lykkes med god klasseledelse er det viktig at man ikke står i alt alene, men at man har et godt samarbeid med de man jobber sammen med. Skolen og lærerne på teamet må ha de samme reglene. Det er viktig at elevene vet at de samme reglene gjelder om du er i klasserommet eller om det skulle være en annen lærer der. La elevene få vite at lærerne snakker sammen.  
 • La elevene få være med å bestemme hvordan vi skal ha det. Ved at elevene er med på å skape regler og gode rutiner gir du elevene et eierforhold til reglene og du gir de et bedre utgangspunkt til å følge reglene også. Dette er ikke noe DU har bestemt at de skal gjøre, men noe vi sammen har kommet fram til for at vi skal ha det bra på skolen og for at vi skal lære noe. 

 

Dette er noen av mine tanker rundt klasseledelse. Innlegget ble opprettet for noen uker siden, men ble ferdig i dag etter en planleggingsdag med klasseledelse som tema. Jeg skriver ganske "påståelig" i teksten, men tingene jeg skriver er en blanding av ting jeg har lest, lært og erfart. Er du uenig eller har andre synspunkter eller tips, så setter jeg stor pris på å få en kommentar. 

 

Dette er den første boken jeg har lest om temaet, men har flere som ligger og venter. Kanskje det blir noen flere delinger på bloggen etterhvert.

-Kristine- 

/lik om du synes god klasseledelse er viktig

 

Les eldre innlegg

 • Kontakt/sponsing

  kristine.gangflot@hotmail.com

  Søk i bloggen

  Translate

  Instagram

  Annonser

  SheIn -Your Online Fashion Wardrobe

  planfadder1 photo planfadder1_zps84467b24.jpg

  Blogglisten

  Norske blogger

  kvinneunivers photo kvinneunivers_Fotor2_zps885c3bfe.jpg  Bloggdesign

  hits